test owulacyjne

Masy kostne i ryzyko raka piersi

Zhang i in. (Wydanie z 27 lutego) przedstawiają dane potwierdzające odkrycie Grupy Badawczej ds. Złamań Osteoporotycznych2, że zwiększenie masy kostnej u kobiet po menopauzie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem późniejszego raka piersi. Jednakże niepokoi mnie dokładność współczynników skorygowanych o wielowymiarowe współczynniki, które Zhang i in. raport.
Autorzy uwzględnili 10 zmiennych oprócz masy kostnej w i...

Więcej »

Płodowa małopłytkowość aloimmunologiczna

Niekompatybilność między macierzystymi antygenami płytek krwi może powodować małopłytkowość alopatyczną płodu i noworodka.1,2. Najczęstszą przyczyną tego zaburzenia jest polimorfizm wpływający na antygen PlA (HPA-1), który wynika ze zmiany z cytozyny na tyminę w pozycji 196 gen glikoproteiny płytkowej IIIA. Powoduje to zastąpienie proliny leucyną przy aminokwasie 33 białka.3 Małopłytkowość aloimmunologiczna pojawia się, gd...

Więcej »

Badanie przesiewowe pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny pod kątem niewydolności nadnerczy

Występowanie wielu zaburzeń autoimmunologicznych specyficznych dla narządów u tego samego pacjenta zostało dobrze poznane1. Z powodu ulepszonych testów na obecność autoprzeciwciał kory nadnerczy, niedawno wprowadziliśmy rutynowe badania pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) w kierunku przeciwciał przeciwko 21-hydroksylazie, za pomocą testu radiowego opisanego przez Falorni i współpracowników
U 11 z 629 pacjentów z IDD...

Więcej »

Gwózdz szpikowy wbijamy wzdluz ostrza prowadnicy az do miejsca zlamania

U myszy homozygotycznych inhibitora aktywatora plazminogenu aktywatora (PAI-1) (PAI-1 - / -) uzyskano przez rekombinację homologiczną w embrionalnych komórkach macierzystych D3. Delecję sekwencji genomowych obejmujących miejsce inicjacji transkrypcji i całe regiony kodujące mysiego PAI-1 wykazano za pomocą analizy Southern blot. MRNA specyficzny dla PAI-1 o wielkości 3,0 kb zidentyfikowano za pomocą analizy Northern blot w wątrobie z dziki...

Więcej »
http://www.prywatne-leczenie.com.pl 751#jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu ,