bol szyi przy skrecaniu

Fevered Lives: Gruźlica w amerykańskiej kulturze od 1870 roku

W artykule zatytułowanym Prośba o brody jeden z dziewiętnastowiecznych lekarzy twierdził, że zarost chroni gardło i płuca przed gruźlicą. Pacjenci w sanatorium Edwarda Trudeau z gruźlicy w północnej części stanu Nowy Jork byli leczeni surowicą żółwiową. W Denver pacjenci otrzymujący kurację z rzeźni napełnili zastrzyki krwią niedawno ubitych zwierząt. Jak wyjaśnia Katherine Ott w Fevered Lives, jej ciekawej społeczno-kulturalnej historii gruźlicy od lat 70. XIX wieku do lat 30. XX wieku, gruźlica dziś prawie nie przypomina ...

Więcej »

Ekspresja mysiego hormonu uwalniającego kortykolinę in vivo i ukierunkowana inaktywacja w embrionalnych komórkach macierzystych.

Hormon uwalniający kortykotropinę (CRH), jeden z głównych regulatorów osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), wykazuje nieprawidłową regulację w stanach patologicznych, takich jak depresja i jadłowstręt psychiczny. Analiza roli CRH w regulacji osi HPA byłaby ułatwiona przez stworzenie modeli zwierzęcych, w których można manipulować strukturą i funkcją genu CRH. Określiliśmy sekwencję DNA mysiego genu CRH. Stosując wysoce czułą metodę odwrotnej transkrypcji-polimerazy, stwierdziliśmy ekspresję mRNA CRH w kory nadnerczy, jajnika, jądra, jel...

Więcej »

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Schulman i in. (Wydanie 6 lutego) donoszą, że długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe może przynieść korzyści pacjentom z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Ich wnioski będą trudne do zinterpretowania w warunkach klinicznych, ze względu na heterogeniczność badanej populacji. Dwadzieścia procent ich pacjentów zostało zidentyfikowanych jako posiadających tymczasowe czynniki ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej. Dla nich usunięcie lub rozwiązanie czynnika ryzyka może znacznie zmniejszyć ryzyko nawrotowej zakrzepicy, niezal...

Więcej »

Konflikt interesów w debacie nad antagonistami kanału wapniowego

Określenie czynników genetycznych i środowiskowych odpowiedzialnych za zmiany masy kostnej podczas wzrostu szkieletu powinno pomóc w identyfikacji dzieci zagrożonych osteoporozą i złamaniami w późniejszym okresie życia.1 Chociaż wpływ czynników środowiskowych, takich jak odżywianie i aktywność fizyczna, na ilość kości to zdobyte w dzieciństwie było przedmiotem wielu badań, 2 wiedza na temat genetycznych składników masy kostnej jest ograniczona do badań par matki i córki i bliźniaków.3-5 W związku z tym duże zainteresowanie zostało wygene...

Więcej »
http://www.patomorfologia.com.pl 751#jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu ,