PIC-634

Stłumiona ekspresja ICAM-1 i LFA-1 oraz zniesienie współpracy leukocytów po ekspozycji ludzkich jednojądrzastych leukocytów na syncytialny wirus oddechowy in vitro. Porównanie z narażeniem na wirusa grypy.

Ludzkie jednojądrzaste leukocyty (MNL) wystawione na syncytialny wirus oddechowy (RSV) wytwarzają aktywność bioaktywności inhibitora IL-1 z przewidywanymi konsekwencjami zatrzymania cyklu komórkowego, tłumioną proliferacją swoistą wobec wirusa i zmniejszoną ekspresją markerów aktywacyjnych. Badania te zostały podjęte w celu zbadania wpływu ekspozycji i wynikającej z niej aktywności inhibitora IL-1 sieci na ekspresję międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1), a jej ligand antygenu związanego z funkcją limfocytów (LFA-1). MNL zebrany po 1, 4 i 24 godzinach po ek...

Więcej »

Predyspozycje do meningokoków

Image in Clinical Medicine pod tytułem Meningococcemia (wydanie z 6 marca) towarzyszyła krótka historia choroby i pokazała rozmaz krwi obwodowej 14-letniego chłopca z meningokokemią. Rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego u młodego mężczyzny powinno jednak ostrzec lekarzy o możliwości wystąpienia podstawowego niedoboru czynnika dopełniacza, szczególnie wczesnych czynników (autosomalny recesywny). Ponadto rozpoznanie meningokokemii powinno zachęcać do badania prawidłowego (związanego z płcią) czynnika D (autosomalnego recesywnego) lub późnego działania niedobo...

Więcej »

Rezydentna ekspozycja na pola magnetyczne i ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci czesc 4

Charakterystyka 629 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (przypadek pacjentów) i 619 kontroli z pomiarem 60-Hz rezydujących pól magnetycznych i 408 par pasujących do grup kontrolnych dzieci ze stabilnymi mieszkaniami i danymi z kodowania przewodów. Kontrole były podobne jak w przypadku pacjentów (Tabela 1), z wyjątkiem ich wyższego całkowitego dochodu rodziny (P <0,001). WSZYSTKO nie było związane z wiekiem matki w momencie porodu, liczby dzieci w rodzinie, kolejności urodzenia podmiotu (dane niepokazane), rodzaju pobytu, stopnia urbanizacji, prawa własności do domu lub...

Więcej »

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 5

Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki jest najczęstszą oportunistyczną infekcją oka u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) .1-6 Jeśli nie leczone, zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii jest niezmiennie progresywne, co prowadzi do martwicy siatkówki i utraty widzenia.1-8 Trzy leki przeciwwirusowe - gancyklowir, foskarnet i cydofowir - są zatwierdzone do leczenia zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii. Chociaż leki te są początkowo skuteczne w opóźnianiu progresji zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii, 9-24 nawroty ...

Więcej »

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra15/ftp/kleks-katowice.pl/media/index.php on line 277

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra15/ftp/kleks-katowice.pl/media/index.php on line 280
751#pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu , #neutrocyty wysokie , #wyniki krwi rdw sd , #znany lekarz stomatolog wrocław , #kreatyna a kreatynina , #kapuściana , #medikur , #piwo przy antybiotyku ,