ziko bielsko

Predyspozycje do meningokoków

Image in Clinical Medicine pod tytułem Meningococcemia (wydanie z 6 marca) towarzyszyła krótka historia choroby i pokazała rozmaz krwi obwodowej 14-letniego chłopca z meningokokemią. Rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego u młodego mężczyzny powinno jednak ostrzec lekarzy o możliwości wystąpienia podstawowego niedoboru czynnika dopełniacza, szczególnie wczesnych czynników (autosomalny recesywny). Ponadto rozpoznanie meningokokemii powinno zachęcać do badania prawidłowego (związanego z płcią) czynnika D (autosomalnego recesywneg...

Więcej »

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych związanego z zespołem nabytego niedoboru odporności ad 6

Wśród pacjentów z prawidłowymi wartościami kreatyniny w surowicy na linii podstawowej, procent w każdej grupie miał wartości, które były ponad trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy podczas dwóch tygodni leczenia. Krok drugi
Podczas kroku drugiego 12 pacjentów (6 w każdej grupie) miało działania toksyczne wymagające wycofania badanego leku. Sześciu pacjentów miało nudności i wymioty, z których dwóch miało podwyższone wartości kreatyniny w surowicy. U dwóch pacjentów wystąpiły wysypki, w tym jeden pacjent otrzymując...

Więcej »

Stosowanie wziewnych kortykosteroidów i ryzyko zaćmy cd

Pacjenci, którzy stosowali beklometazon, byli dalej klasyfikowani zgodnie z typową liczbą wdechów na tydzień (14 lub mniej, 15 do 28 lub więcej niż 28). W przypadku obecnych użytkowników połączono dane dotyczące liczby lat stosowania beklometazonu i zwykle liczby zaciągnięć tygodniowo, aby podać szacunkową dawkę na całe życie (mniej niż 1000 mg, 1000 do 1999 mg lub 2000 mg lub więcej). (Założono, że każde zaciągnięcie zawierało 100 .g beklometazonu.) Niestety, czas użycia był nieznany w przypadku poprzednich użytkowników. Obe...

Więcej »

Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem cd

Koh i in. (Wydanie z 6 marca) donosi, że podawanie samego skoniugowanego estrogenu lub z progestinem zmniejszyło poziom inhibitora plazminogenu-aktywatora typu (PAI-1) u kobiet po menopauzie, a autorzy spekulują, że może to przyczynić się do ochronnego działania hormonalnej wymiany terapia przeciwko chorobie wieńcowej. Czy terapia zastępcza hormonem zwiększa lub zmniejsza ryzyko epizodów zakrzepowo-zatorowych jest kontrowersyjna. Kilku autorów donosi o zwiększonej częstości epizodów zakrzepowo-zatorowych i zmianach krzepliwości krwi, co pro...

Więcej »
http://www.pokrycia-dachowe.info.pl 751# , #jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej ,