Leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii za pomocą implantu Ganciclovir o przedłużonym uwalnianiu cd

Założenia obejmowały 240-dniowy czas rekrutacji, 240-dniową obserwację, średni czas do wystąpienia progresji zapalenia siatkówki 100 dni dla grupy dożylnej gancyklowiru oraz łączne porównanie wyników obu grup implantologicznych z wynikami w dożylnie-gancyklowir. Analizy wykazały wystarczającą moc (84 procent i 89 procent) do wykrycia podwojenia ...

Piasek jako ciało obce

30-letnia kobieta została uwięziona w samochodzie, który przewrócił się i wylądował na płytkim jeziorze z piaszczystym dnem. Została uratowana i przewieziona na oddział ratunkowy, gdzie uzyskano tomografię komputerową (CT). W badaniach radiograficznych widoczne są liczne kolekcje hiperdencji (gęstsze niż kości). Tomografia komputerowa głowy pok...

Współrzędna regulacji ekspresji genu transformującego czynnika wzrostu beta i proliferacji komórek w płucach chomika poddanych indukowanemu przez bleomycynę zwłóknieniu płuc.

Liczba komórek mezenchymalnych, jak również ich zdolność do syntezy składników macierzy pozakomórkowej (ECM), znacznie zwiększa się w śródmiąższu płuc włóknistych. Wcześniej wykazaliśmy, że transkrypcja genów prokolagenu I i fibronektyny w płucach jest preferencyjnie podwyższona we wczesnych stadiach indukowanego bleomycyną zw...

ciąża 28 tydzień dolegliwości

Porównaliśmy gęstość włośniczek i typ włókna mięśniowego musculus vastus lateralis z działaniem insuliny in vivo wyznaczonym przez zacisk euglikemiczny (wartość M) u 23 osób rasy kaukaskiej i 41 mężczyzn bez cukrzycy Pima w Indiach. Wartość M była istotnie skorelowana z gęstością kapilarną (r = 0,63, P mniejszą niż lub równą 0,0001), ...

Najnowsze zdjęcia w galerii kleks-katowice:

331#dieta kopenhaska jadłospis pdf , #papierniczy katowice , #dolargan ulotka , #dychawica krzyżówka , #sklep papierniczy katowice , #dysplazja włóknista kości , #choroba refsuma , #embolizacja naczyniaka , #endoproteza stawu biodrowego rodzaje , #zelfs allegro ,