Tłumienie cyklofosfamidu o ustalonej odporności komórkowej. Ilościowe a jakościowe zmiany w populacjach limfocytów.

Charakterystykę indukowanej cyklofosfamidem supresji ustalonej odporności zależnej od ccl zbadano na świnkach morskich uprzednio scyntetyzowanych na tuberkulinę. Leczenie cyklofosfamidem przez 5 dni powodowało zależną od dawki obwodową limfocytopenię i nieproporcjonalnie większą neutropenię, co było szczególnie uderzające w wysokich dawkach 20 mg / kg na dzień (w przybliżeniu 200 mg / kg-2 na dzień). Limfocyty regenerujące w krąże...

Pasywny model przenoszenia choroby autoimmunologicznej specyficznej dla narządów, pemfigoid pęcherzowy, z użyciem przeciwciał wytworzonych przeciwko antygenowi hemidesmosomalnemu, BP180.

Podpalenie pęcherzykowe związane z ludzkimi chorobami skóry pęcherzykowaty pemfigoid i opryszczka ciążowa są uważane za procesy autoprzeciwciał IgG; jednak wcześniejsze próby wykazania patogenności autoprzeciwciał pacjentów zakończyły się niepowodzeniem. Immunodominujący i potencjalnie patogenny epitop związany z tymi chorobami pęcherzykowymi został ostatnio zmapowany do zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego antygenu naskórkowego,...

Stosowanie wziewnych kortykosteroidów i ryzyko zaćmy ad

Równiarki oszacowali udział każdego z tych dziewięciu obszarów, w którym uczestniczyła zaćma. Procenty zostały zsumowane w celu oszacowania całkowitej powierzchni soczewki, na którą miała wpływ zaćma. Tylne podtorebkowe zaćmy zostały podobnie ocenione. Fotografie, w których pionowa lub pozioma średnica źrenic była mniejsza niż 4 mm, zostały wyłączone z analizy zaćmy korowej. Standardowe fotografie zaćmy jądrowej i siatki zo...

Częstość występowania przeciwciał przeciwko Desmoglein 1 w Endemic Pemphigus Foliaceus w Brazylii ad

Model sepsy psiej, który symuluje ludzką odpowiedź sercowo-naczyniową na wstrząs septyczny, wytworzono u 10 przytomnych, nie poddanych leczeniu psów, przez wszczepienie skrzepu zakażonego Escherichia coli do otrzewnej, uzyskując bakteriemię. Wykorzystując szeregowe, równoczesne pomiary frakcji wyrzutowej lewej komory (LV) z izotopem radionuklidu oraz wskaźnika sercowego termodylucji (CI), obliczono wskaźnik objętości diastolkowej (EDVI) ...

Najnowsze zdjęcia w galerii kleks-katowice:

331#dieta kopenhaska jadłospis pdf , #papierniczy katowice , #dolargan ulotka , #dychawica krzyżówka , #sklep papierniczy katowice , #dysplazja włóknista kości , #choroba refsuma , #embolizacja naczyniaka , #endoproteza stawu biodrowego rodzaje , #zelfs allegro ,