choroby języka jaki lekarz

Badania biochemiczne dwóch pacjentów z zespołem szarej płytki. Selektywny niedobór granulatu alfa płytkowego.

Oceniono biochemię płytek krwi od dwóch niepowiązanych pacjentów z zespołem płytek szarych, niedobór alfa-granulek płytek krwi. Ultrastrukturalne badania ich płytek krwi wykazały, że liczba alfa-granulek jest mniejsza niż 15% normy, podczas gdy liczba ciał zwartych mieściła się w granicach normy. Płytki krwi od obu pacjentów miały poważne niedobory czynnika 4 płytek krwi i beta-tromboglobuliny (mniej niż 10% normy). Elektroforeza w żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem i poliakryloamidem wykazała wyraźny niedobór białka wrażliwego na trombinę u obu pacjentów. Analiza płytkowego czynnika ...

Więcej »

Operacja raka żołądkowo-jelitowego: podejście wielodyscyplinarne

Raki żołądkowo-jelitowe są niezwykle powszechne na całym świecie, a dla większości z nich chirurgiczne wycięcie pozostaje głównym potencjalnym leczeniem. Nacisk tej książki kładzie się więc na terapię chirurgiczną, chociaż adekwatna radioterapia, chemioterapia i endoskopia otrzymują odpowiednią uwagę. Książka ma sześć sekcji. Pierwszy dotyczy biologii złośliwych procesów żołądkowo-jelitowych, a następujące sekcje omawiają nowotwory przełyku, żołądka, trzustki, wątroby i okrężnicy i odbytnicy. Nowotwory jelita cienkiego, takie jak chłoniaki i rakowiaki, omówiono krótko; nie ma rozdz...

Więcej »

Wpływ rycynooleinianu sodu na funkcje i strukturę jelita cienkiego.

Mechanizm wydzielania hydroksy kwasów tłuszczowych badano w perfundowanym jelicie cienkim chomika in vivo. Rycynooleinian sodu w stężeniu 8 mM spowodował nie tylko wydzielanie wody i sodu, ale także zwiększenie klirensu jelita inuliny i 16 000 moli wagowego dekstranu. Stężenie rycynolanu (2 mM), które nie miało wpływu na transport wody, nie zmieniało jednak przepuszczalności jelitowej. Wywołanemu wątrobikiem rycynooleinowi towarzyszyło również złuszczanie komórek śluzówki, mierzone obecnością DNA w perfuzacie i widocznym uszkodzeniem nabłonkowych błon komórkowych, co oceniono na podstawie pomiaru a...

Więcej »

Trial of Prazosin for Post-Traumatic Stress Disorder in Military Veterans

Zaćmy są klasyfikowane zgodnie z ich anatomiczną lokalizacją; najczęstsze typy to korowe, jądrowe i tylne podtorebkowe. Tylne podtorebkowe zaćmy są najbardziej wizualnie blokującym typem i stanowią większość ekstrakcji katarakty. Wraz z wiekiem katarakty korowe i jądrowe stają się coraz ważniejszymi przyczynami utraty wzroku1 Zastosowanie kortykosteroidów ogólnoustrojowych jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju tylnej podtorebkowej zaćmy.2,3 Raport przypadku z 1980 r. Sugerował, że wziewne kortykosteroidy mogą również powodować zaćmę, 4 ale większość późniejszych badań pacjentów uczestnicz...

Więcej »
http://www.oczyszczalnie-sciekow.edu.pl 751# , #jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej ,