strzelanie w uszach

Rola glukokortykoidów w regulacji czynności tarczycy u człowieka

Wydłużenie dziennej dawki jodu w tarczycy, obserwowane wcześniej u pacjentów z eutroidatią, wydaje się korelować ze zmianami w surowicy oznaczanej immunologicznie tyreotropiną (TSH). Hipoteza jest wysunięta, że ten dzienny rytm wydaje się być przede wszystkim regulowany przez negatywne działanie zwrotne krążącego hydrokortyzonu. Podawanie podtrzymujących dawek hydrokortyzonu pacjentom z pierwotną niewydolnością kory nadnerczy i dawkami farmakologicznymi u pacjentów z eutyreozą towarzyszyło ostrej supresji zarówno w przypadku uwalniania hormonu tyreotropowego, jak i TSH w surowicy. Zaobserwowano, że ucieczka o...

Więcej »

Wpływ przewlekłego obciążenia sodowego i ograniczenia sodu na stężenie prostych prostaglandyn A, E i F w osoczu

Sugerowano, że prostaglandyny mogą brać udział w kontroli homeostazy sodowej. Wykazano, że prostaglandyna A i prostaglandyna E zwiększają przepływ krwi przez nerki i wydalanie sodu z moczem, a prostaglandyna A stymuluje uwalnianie aldosteronu. Celem tego badania było określenie wpływu przewlekłego obciążenia sodowego i ograniczenia sodu na stężenie prostaglandyny A, E i F w osoczu. Siedmiu normalnych ludzkich ochotników zostało umieszczonych na trzech dietach spożycia sodu: (a) ad lib. spożycie sodu, (b) wysokie spożycie sodu i (c) niskie spożycie sodu. Stężenie prostaglandyny A, E i F w osoczu mier...

Więcej »

Stłumiona ekspresja ICAM-1 i LFA-1 oraz zniesienie współpracy leukocytów po ekspozycji ludzkich jednojądrzastych leukocytów na syncytialny wirus oddechowy in vitro. Porównanie z narażeniem na wirusa grypy.

Ludzkie jednojądrzaste leukocyty (MNL) wystawione na syncytialny wirus oddechowy (RSV) wytwarzają aktywność bioaktywności inhibitora IL-1 z przewidywanymi konsekwencjami zatrzymania cyklu komórkowego, tłumioną proliferacją swoistą wobec wirusa i zmniejszoną ekspresją markerów aktywacyjnych. Badania te zostały podjęte w celu zbadania wpływu ekspozycji i wynikającej z niej aktywności inhibitora IL-1 sieci na ekspresję międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1), a jej ligand antygenu związanego z funkcją limfocytów (LFA-1). MNL zebrany po 1, 4 i 24 godzinach po ekspozycji na wirusa grypy (który indukuje ...

Więcej »

Hipotermia po pourazowym urazie mózgu u dzieci cd

Ciążowa cukrzyca i nadciśnienie były ważnymi matczynymi skutkami ubocznymi terapii, chociaż nie były tak częste jak w poprzednich badaniach.25,26 Oprócz tych oczekiwanych skutków ubocznych dwie kobiety w grupie leczonej nabyły zaćmę, która nie postępuje do oceny. Te skutki stosowania prednizonu i aspiryny u matek nie byłyby wystarczająco poważne, aby uzasadniały wstrzymanie leczenia, gdyby okazało się skuteczne w zapobieganiu utracie płodu. Częstość występowania porodu przedwczesnego (poród przed 37. tygodniem ciąży) była większa w grupie leczonej, zgodnie z wynikami wcześniejszych niekontrolowanych b...

Więcej »
http://www.lekarzewarszawa.info.pl 751# , #jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej ,