Chemioradioterapia w następstwie operacji w porównaniu z operacją samotnie w raka płaskonabłonkowego przełyku czesc 4

Jedenaścioro pacjentów (pięciu w grupie przydzielonej do samej operacji i sześciu w grupie leczenia skojarzonego) zostało uznanych za niekwalifikujących się; przyczynami braku kwalifikacji były obecność innego pierwotnego raka (u pięciu pacjentów), nadmierna utrata wagi (trzy), odległe przerzuty (jedna), wcześniejsze leczenie raka przełyku (jedna) i odmowa ze strony pacjenta (jeden) . Dodatkowych czterech pacjentów utrac...

Rola rodziny chemokin GRO w adhezji monocytów do śródbłonka stymulowanego MM-LDL.

Wcześniej wykazaliśmy, że leczenie komórek śródbłonka minimalnie zmodyfikowanym LDL (MM-LDL) indukuje wiązanie monocytów z nieznanymi cząsteczkami receptora śródbłonka. Obecnie donosimy, że członek rodziny chemokin GRO wiąże się z indukowanym MM-LDL wiązaniem monocytów. Biblioteka cDNA wykonana z komórek śródbłonka aortalnego królika (RAEC) traktowana MM-LDL była badana przesiewowo pod kątem cząsteczek induku...

Badanie przesiewowe pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny pod kątem niewydolności nadnerczy

Występowanie wielu zaburzeń autoimmunologicznych specyficznych dla narządów u tego samego pacjenta zostało dobrze poznane1. Z powodu ulepszonych testów na obecność autoprzeciwciał kory nadnerczy, niedawno wprowadziliśmy rutynowe badania pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) w kierunku przeciwciał przeciwko 21-hydroksylazie, za pomocą testu radiowego opisanego przez Falorni i współpracowników
U 11 z 629 pa...

Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 2

Cztery kombinacje leczenia nie różniły się istotnie pod względem sterylizacji kultur płynu mózgowo-rdzeniowego, rozdzielczości objawów klinicznych lub przeżycia po 10 tygodniach (dane nie przedstawione). Zgony
W pierwszym kroku zmarło 21 pacjentów (5,5 procent): 11 z 202 pacjentów w grupie z amfoterycyną B i 10 z 179 w grupie z leczeniem skojarzonym (P = 0,65 w teście log-rank). Podczas drugiego etapu odnotowano 2...

Najnowsze zdjęcia w galerii kleks-katowice:

331#dieta kopenhaska jadłospis pdf , #papierniczy katowice , #dolargan ulotka , #dychawica krzyżówka , #sklep papierniczy katowice , #dysplazja włóknista kości , #choroba refsuma , #embolizacja naczyniaka , #endoproteza stawu biodrowego rodzaje , #zelfs allegro ,