obite nerki

Dieta białka sojowego zwiększa aktywność receptorów lipoprotein o niskiej gęstości w komórkach jednojądrzastych od pacjentów z hipercholesterolemią.

Wpływ dwóch diet zawierających różne źródła białka (zwierzę w stosunku do soi) na aktywność receptora lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) badano w świeżo wyizolowanych jednojądrzastych komórkach od 12 osób z ciężką hyperlipoproteinemią typu II. Obie diety, zarówno pobierane przez 4 tygodnie w układzie krzyżowym, miały identyczny skład. W okresie diety białkowej soi całkowity cholesterol został...

Więcej »

Wczesny klirens bakteryjny z mysich płuc. Reakcja fagocytów zależna od gatunku.

Dostępne są dwa zestawy komórek fagocytujących, które chronią płuca przed wdychanymi bakteriami. Zarówno pęcherzykowe makrofagi pęcherzykowe, jak i granulocyty z krążenia obserwowano w przestrzeniach płucnych po odkładaniu bakterii; jednak zdefiniowano ich role funkcjonalne. Udowodniliśmy, że myszy mają selektywną granulocytopenię z heterologiczną surowicą odpornościową, aby ustalić względny udział ...

Więcej »

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Schulman i in. (Wydanie 6 lutego) donoszą, że długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe może przynieść korzyści pacjentom z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Ich wnioski będą trudne do zinterpretowania w warunkach klinicznych, ze względu na heterogeniczność badanej populacji. Dwadzieścia procent ich pacjentów zostało zidentyfikowanych jako posiadających tymczasowe czynniki ryzyka wystąpienia...

Więcej »

Kryzys w Nigrze - opieka ambulatoryjna z powodu ostrego niedożywienia ad

Ciążowa cukrzyca i nadciśnienie były ważnymi matczynymi skutkami ubocznymi terapii, chociaż nie były tak częste jak w poprzednich badaniach.25,26 Oprócz tych oczekiwanych skutków ubocznych dwie kobiety w grupie leczonej nabyły zaćmę, która nie postępuje do oceny. Te skutki stosowania prednizonu i aspiryny u matek nie byłyby wystarczająco poważne, aby uzasadniały wstrzymanie leczenia, gdyby okazało się sk...

Więcej »
http://www.psychoterapiawarszawa.info.pl 751#czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu , #neutrocyty wysokie , #wyniki krwi rdw sd , #znany lekarz stomatolog wrocław ,