wyniki krwi normy

Leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii za pomocą implantu Ganciclovir o przedłużonym uwalnianiu czesc 4

Mediana czasu do progresji nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami implantologicznymi (P = 0,63), ale obie grupy, osobno i razem, znacznie różniły się od grupy dożylnie-gancyklowir (P <0,001 w teście log-rank). Tabela 2. Tabela 2. Wyniki analizy regresji Coxa w postępie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii u wszystkich chorych oczu. W celu ...

Więcej »

Gęstość naczyń włosowatych mięśni szkieletowych i rodzaj włókien są możliwymi wyznacznikami insulinooporności in vivo u ludzi.

Porównaliśmy gęstość włośniczek i typ włókna mięśniowego musculus vastus lateralis z działaniem insuliny in vivo wyznaczonym przez zacisk euglikemiczny (wartość M) u 23 osób rasy kaukaskiej i 41 mężczyzn bez cukrzycy Pima w Indiach. Wartość M była istotnie skorelowana z gęstością kapilarną (r = 0,63, P mniejszą niż lub równą 0,0001), procentem włók...

Więcej »

Badania biochemiczne dwóch pacjentów z zespołem szarej płytki. Selektywny niedobór granulatu alfa płytkowego.

Oceniono biochemię płytek krwi od dwóch niepowiązanych pacjentów z zespołem płytek szarych, niedobór alfa-granulek płytek krwi. Ultrastrukturalne badania ich płytek krwi wykazały, że liczba alfa-granulek jest mniejsza niż 15% normy, podczas gdy liczba ciał zwartych mieściła się w granicach normy. Płytki krwi od obu pacjentów miały poważne niedobory czynnika...

Więcej »
http://www.gabinetginekologa.com.pl 751# , #jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej ,