Leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii za pomocą implantu Ganciclovir o przedłużonym uwalnianiu ad 5

Ponieważ nie stwierdzono istotnych różnic między grupami implantologicznymi w odniesieniu do jakichkolwiek miar wyniku, dwie grupy implantów połączono w celu późniejszej analizy wyników. Tabela 3. Tabela 3. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku, według grupy leczenia. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku wynosiła 20/40 lub więcej w ponad 80 procentach o...

Fevered Lives: Gruźlica w amerykańskiej kulturze od 1870 roku

W artykule zatytułowanym Prośba o brody jeden z dziewiętnastowiecznych lekarzy twierdził, że zarost chroni gardło i płuca przed gruźlicą. Pacjenci w sanatorium Edwarda Trudeau z gruźlicy w północnej części stanu Nowy Jork byli leczeni surowicą żółwiową. W Denver pacjenci otrzymujący kurację z rzeźni napełnili zastrzyki krwią niedawno ubitych ...

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe ad 7

14 sierpnia, dziewięć dni po prezentacji, jego stan znacznie się poprawił; zgłosił tylko łagodne zmęczenie, a wyniki badania fizykalnego, pełnej morfologii i testów czynności wątroby były normalne. Rumieniowata wysypka rozwinęła się do ósmego dnia leczenia. Podczas kolejnych ocen klinicznych, 28 sierpnia 1996 r. (23 dni po prezentacji) i 11 marca 1997 r...

Najnowsze zdjęcia w galerii kleks-katowice:

331#choroba refsuma , #embolizacja naczyniaka , #endoproteza stawu biodrowego rodzaje , #zelfs allegro , #erytrol opinie , #fluoksetyna ulotka , #fluoroza leczenie , #fragmin ulotka , #gazometria interpretacja , #geocontext profiler ,