Ekspresja mysiego hormonu uwalniającego kortykolinę in vivo i ukierunkowana inaktywacja w embrionalnych komórkach macierzystych.

Hormon uwalniający kortykotropinę (CRH), jeden z głównych regulatorów osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), wykazuje nieprawidłową regulację w stanach patologicznych, takich jak depresja i jadłowstręt psychiczny. Analiza roli CRH w regulacji osi HPA byłaby ułatwiona przez stworzenie modeli zwierzęcych, w których można manipulować strukturą i funkcją genu CRH. Określiliśmy sekwencję DNA mysiego genu CRH. Stosując wysoce czułą metodę odwrotnej transkrypcji-polimerazy, stwierdziliśmy ekspresję mRNA CRH ...

Płodowa małopłytkowość aloimmunologiczna

Niekompatybilność między macierzystymi antygenami płytek krwi może powodować małopłytkowość alopatyczną płodu i noworodka.1,2. Najczęstszą przyczyną tego zaburzenia jest polimorfizm wpływający na antygen PlA (HPA-1), który wynika ze zmiany z cytozyny na tyminę w pozycji 196 gen glikoproteiny płytkowej IIIA. Powoduje to zastąpienie proliny leucyną przy aminokwasie 33 białka.3 Małopłytkowość aloimmunologiczna pojawia się, gdy przeciwciała przeciwpłytkowe u uczulonej matki PlA1- przenikają przez łożysk...

Masy kostne i ryzyko raka piersi

Zhang i in. (Wydanie z 27 lutego) przedstawiają dane potwierdzające odkrycie Grupy Badawczej ds. Złamań Osteoporotycznych2, że zwiększenie masy kostnej u kobiet po menopauzie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem późniejszego raka piersi. Jednakże niepokoi mnie dokładność współczynników skorygowanych o wielowymiarowe współczynniki, które Zhang i in. raport.
Autorzy uwzględnili 10 zmiennych oprócz masy kostnej w ich modelu wielowymiarowym. Ponieważ liczba obserwowanych zdarzeń (tj. Przypadków...

Monokarboksylan Transporter 1 Wykorzystanie niedoboru i ketonów AD 2

Fosfolipazę D preferencyjnie zawartą w ludzkich leukocytach wielojądrzastych ludzkich eozynofili w porównaniu z innymi leukocytami wyizolowano przez sekwencyjną chromatografię asionową i kationowymienną oraz filtrację żelową. Oczyszczony enzym eozynofili specyficznie uwalniał cholinę z I-alfa-fosfatydylocholiny z optymalnym pH 4,5-6,0 i wykazywał pI 5,8-6,2 na ogniskowaniu izoelektrycznym żelu poliakryloamidowego, które są właściwościami dzielonymi przez fosfolipazę D ze źródeł roślinnych; jednakże jego po...

Najnowsze zdjęcia w galerii kleks-katowice:

331#dysplazja włóknista kości , #choroba refsuma , #embolizacja naczyniaka , #endoproteza stawu biodrowego rodzaje , #zelfs allegro , #erytrol opinie , #fluoksetyna ulotka , #fluoroza leczenie , #fragmin ulotka , #gazometria interpretacja ,