jarosław feluś

Jednoczesna ludzka granulocytowa erlichioza i borelioza z Lyme

Zakażenie czynnikiem erlichiozy granulocytowej u ludzi występuje na obszarach, na których endemiczną są Borrelia burgdorferi i Babesia microti.1-4 Najbardziej prawdopodobnym wektorem ludzkiej granulocytowej erlichiozy jest kleszcz jeleń, Ixodes scapularis, który jest także wektorem choroby z Lyme i babeszjozy. .3,4 Można przewidzieć współzakażenie ludzi zarówno ze środkiem ludzkiej granulocytowej erlichiozy, jak i B. burgdorferi, ponieważ...

Więcej »

Predyspozycje do meningokoków

Image in Clinical Medicine pod tytułem Meningococcemia (wydanie z 6 marca) towarzyszyła krótka historia choroby i pokazała rozmaz krwi obwodowej 14-letniego chłopca z meningokokemią. Rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego u młodego mężczyzny powinno jednak ostrzec lekarzy o możliwości wystąpienia podstawowego niedoboru czynnika dopełniacza, szczególnie wczesnych czynników (autosomalny recesywny). Ponadto rozpoznanie meningokokemi...

Więcej »

Drzwi obrotowe Medicare-HMO - Zdrowe wejście i chory Wyjdź ad 6

Ustalenia te są spójne w podgrupach beneficjentów sklasyfikowanych na podstawie wieku, rasy i poziomu dochodów. Najbardziej uderzającym odkryciem jest to, że wśród beneficjentów, którzy przechodzą z HMO do systemu opłat za usługę, a następnie z powrotem do HMO, ponowna rejestracja w HMO ma miejsce po spadku ich wskaźnika przyjęć. Ponadto wśród beneficjentów, którzy zostali zwolnieni z HMO na okres krótszy niż jeden rok, wydaje si...

Więcej »

Powietrze do przewietrzania skrzyni korbowej silnika gaźnikowego

Gen kodujący białko LD78 wyizolowano ze stymulowanych ludzkich limfocytów migdałków poprzez hybrydyzację różnicową. Produkt genu składał się z 92 aminokwasów o charakterystyce cytokin. Transkrypty genów LD78 wykryto w ośmiu z ośmiu świeżych próbek komórek od pacjentów z ostrą białaczką nielimfocytową (ANLL) za pomocą analizy Northern blot. Komórki ANLL o cechach monocytowych dały najsilniejsze pasma. Transkrypty RNA znaleziono...

Więcej »
http://www.stomatologkrakow.org.pl 751#na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu , #neutrocyty wysokie ,