kiedy siada dziecko

Rezydentna ekspozycja na pola magnetyczne i ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci ad 5

W przypadku głównego miejsca zamieszkania nie stwierdziliśmy związku między ryzykiem ALL a miejscem zamieszkania w domu sklasyfikowanym w najwyższej kategorii kodów przewodów zgodnie z klasyfikacją przewodową (tabela 3). Nie było żadnych pozytywnych ani statystycznie istotnych tendencji w zakresie reakcji na dawkę, a wyniki nie uległy isto...

Więcej »

Polimorfizm w regionie promotora ludzkiego genu apolipoproteiny AI. Skojarzenie mniejszego allelu o obniżonej szybkości wytwarzania in vivo i aktywności promotora in vitro.

Badaliśmy wspólny polimorfizm w ludzkim promotorze genu AI apolipoproteiny w pozycji 76 pz powyżej miejsca startu transkrypcji. 54 osoby ludzkie, których wskaźniki produkcji apoAI zostały określone przez badania obrotu apoAI, genotypowano w tej pozycji polimorficznej nowatorską techniką, stosując reakcję łańcuchową polimerazy, a następnie...

Więcej »

Utrata ciąży w zespole antyfosfolipidowym - możliwy mechanizm trombogenny

Pomiary przepływu krwi w prawej tętnicy wieńcowej, ciśnienia aorty i prawej komory (RV) oraz częstości rytmu serca radiotelemetrowano podczas forsownych, spontanicznych ćwiczeń u normalnych psów i psów z ciężkim przerostem RV wywołanym przewlekłym (5-6 miesięcy) zwężeniem tętnicy płucnej. Przy stałym zwężeniu płucnym psy z hipertr...

Więcej »
http://www.honda-fan.net.pl 751#na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu , #neutrocyty wysokie ,