rodzaje wenflonów

Porównanie in vivo tkanki mózgowej PO2 i poziomu redukcji i oksydacji cytochromu aa3 u kotów podczas wstrząsu krwotocznego.

Aby ocenić adekwatność dostępności i wykorzystania tlenu w korze mózgowej in vivo, zmierzyliśmy ciśnienie parcjalne tlenu w tkance (PtO2), a także stopień oksydacji cytochromu c (cyt aa3) podczas redukcji indukowany przez powolny lub szybki krwotok u znieczulonych kotów. PtO2 mierzono fluorescencją generowaną kwasem pyrenomasłowym w komórkach korowych mózgu. Stan redox cyt aa3 zmierzono prze...

Więcej »

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych związanego z zespołem nabytego niedoboru odporności ad

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli otrzymali już dawkę większą niż mg amfoterycyny B na kilogram lub więcej niż 1200 mg flukonazolu, itrakonazolu lub ketokonazolu w leczeniu tego epizodu zapalenia opon mózgowych. Pacjenci byli również wykluczani, jeśli byli w stanie śpiączki; przyjmowali leki wpływające na metabolizm itrakonazolu (np. fenytoinę, karbamazepinę, fenobarbital lub rifamycynę)...

Więcej »

Leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii za pomocą implantu Ganciclovir o przedłużonym uwalnianiu czesc 4

Mediana czasu do progresji nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami implantologicznymi (P = 0,63), ale obie grupy, osobno i razem, znacznie różniły się od grupy dożylnie-gancyklowir (P <0,001 w teście log-rank). Tabela 2. Tabela 2. Wyniki analizy regresji Coxa w postępie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii u wszystkich chorych oczu. W celu dostosowania różnic pomiędz...

Więcej »

Metoda obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego

Organizacje zajmujące się utrzymaniem zdrowia (HMO) obsługujące beneficjentów Medicare zostały skredytowane za skrócenie czasu pobytu i liczby dni do spania związanych z tradycyjnym systemem opłat za usługę, oraz założenie, że HMO mogą pomóc spowolnić wzrost koszty opieki zdrowotnej dla osób starszych. W ciągu ostatnich kilku lat to założenie zostało zakwestionowane. Wiele badań suger...

Więcej »
http://www.onkolog-szczecin.pl 751#na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu , #neutrocyty wysokie ,