znany lekarz stomatolog wrocław

Hamowanie wzrostu pasożyta jelitowego Giardia lamblia przez dietetyczną lektynę jest związane z zatrzymaniem cyklu komórkowego.

Giardia lamblia, przyczyna chorób biegunkowych na całym świecie, jest pierwotniakiem pasożytniczym, który rozwija się w jelicie cienkim. Pokazano tutaj, że aglutynina z kiełków pszenicy (WGA), naturalnie występująca lektyna powszechnie spożywana w normalnych ludzkich dietach, odwracalnie hamuje wzrost trofozoitów G. lamblia in vitro i zmniejsza infekcję G. muris w dorosłym mysim modelu...

Więcej »

Współrzędna regulacji ekspresji genu transformującego czynnika wzrostu beta i proliferacji komórek w płucach chomika poddanych indukowanemu przez bleomycynę zwłóknieniu płuc.

Liczba komórek mezenchymalnych, jak również ich zdolność do syntezy składników macierzy pozakomórkowej (ECM), znacznie zwiększa się w śródmiąższu płuc włóknistych. Wcześniej wykazaliśmy, że transkrypcja genów prokolagenu I i fibronektyny w płucach jest preferencyjnie podwyższona we wczesnych stadiach indukowanego bleomycyną zwłóknienia płuc (Raghow, R., S. Lurie,...

Więcej »

Stymulacja syntezy glikozoaminoglikanów w hodowanych ludzkich fibroblastach skórnych przez interleukinę 1. Indukcja syntezy kwasu hialuronowego przez naturalne i rekombinowane interleukiny 1 i syntetyczny peptyd interleukiny 1 beta 163-171.

Uważa się, że kwas hialuronowy (HA) odgrywa kluczową rolę w gojeniu ran i morfogenezie. Czynniki kontrolujące wytwarzanie HA przez fibroblasty w stanach normalnych i patologicznych nie są całkowicie zrozumiałe. W raporcie tym zaobserwowaliśmy, że naturalna ludzka interleukina (IL-1) beta i ludzka rekombinowana (hrIL) -1 alfa i beta są silnymi stymulatorami wytwarzania HA przez fibroblasty...

Więcej »

Ze swiata architektury - Wszystkiego najlepszego Philip Johnson! (1906-2005)

Badania te miały na celu wyjaśnienie, w jaki sposób krótsze (MCT) i dłuższe (HCO) nasycone łańcuchami triacyloglicerole i cholesterol wchodzą w interakcje w celu zmiany poziomu cholesterolu LDL w osoczu w stanie stacjonarnym. Gdy MCT lub HCO podawano w nieobecności cholesterolu, wpływ na transport LDL zależny od receptorów był niewielki, ale wzrost produkcji cholesterolu LDL wynosił 36...

Więcej »
http://www.oczyszczalnie-sciekow.biz.pl 751# , #jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej ,