demielinizacja naczyniowa

Rezydentna ekspozycja na pola magnetyczne i ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci ad 7

Nie wiadomo, jak dobrze pojedynczy 24-godzinny pomiar charakteryzuje współczesną ekspozycję, o wiele mniej ekspozycji pola magnetycznego wiele lat wcześniej. Bardzo ograniczone dane sugerują umiarkowaną korelację między powtarzanymi pomiarami punktowymi wykonanymi w tej samej lokalizacji mieszkalnej kilka lat po początkowych pomiarach.30 Aby zba...

Więcej »

Drzwi obrotowe Medicare-HMO - Zdrowe wejście i chory Wyjdź ad 6

Ustalenia te są spójne w podgrupach beneficjentów sklasyfikowanych na podstawie wieku, rasy i poziomu dochodów. Najbardziej uderzającym odkryciem jest to, że wśród beneficjentów, którzy przechodzą z HMO do systemu opłat za usługę, a następnie z powrotem do HMO, ponowna rejestracja w HMO ma miejsce po spadku ich wskaźnika przyjęć. Ponadto...

Więcej »

Gęstość naczyń włosowatych mięśni szkieletowych i rodzaj włókien są możliwymi wyznacznikami insulinooporności in vivo u ludzi.

Porównaliśmy gęstość włośniczek i typ włókna mięśniowego musculus vastus lateralis z działaniem insuliny in vivo wyznaczonym przez zacisk euglikemiczny (wartość M) u 23 osób rasy kaukaskiej i 41 mężczyzn bez cukrzycy Pima w Indiach. Wartość M była istotnie skorelowana z gęstością kapilarną (r = 0,63, P mniejszą niż lub równą 0,...

Więcej »

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy - 5-letnie wyniki

Wyniki badań potencjalnego związku między białaczką dziecięcą a narażeniami w warunkach domowych na pola magnetyczne o częstotliwości od 50 do 60 Hz z pobliskich linii energetycznych były niespójne.1-9 W najnowszym kompleksowym raporcie, 10 konsekwentnych dwu- do potrójnych nadwyżek białaczki wśród dzieci w USA były powiązane z zastępc...

Więcej »
http://www.reologiawbudownictwie.info.pl 751#jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu ,