nawracające grzybice

Leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii za pomocą implantu Ganciclovir o przedłużonym uwalnianiu ad

Uzyskano świadomą zgodę od wszystkich pacjentów. Podstawowa ocena i losowanie
Przed randomizacją pacjenci przeszli kompletne badania podstawowe, w tym 9-polową dna oka. Randomizacja została podzielona na straty, aby równomiernie rozprowadzić pacjentów z jednostronnym i obustronnym zapaleniem siatkówki wywołanym przez cytomegalię między trzema leczonymi grupami, a w celu zrównania czasu z przypis...

Więcej »

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych związanego z zespołem nabytego niedoboru odporności czesc 4

Nie było różnic między tymi dwiema grupami leczenia w czasie oceny linii podstawowej w kroku drugim (Tabela 2). Siedemdziesiąt pięć pacjentów nie zostało losowo przydzielonych do grupy leczonej w kroku drugim: 19 zmarło podczas leczenia w pierwszym etapie; 11 miało pogorszenie stanu klinicznego; 11 miało toksyczne skutki, co wymagało przerwania badanego leku; 7 otrzymywały leki przeciwpadaczkowe, ryfampi...

Więcej »

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Schulman i in. (Wydanie 6 lutego) donoszą, że długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe może przynieść korzyści pacjentom z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Ich wnioski będą trudne do zinterpretowania w warunkach klinicznych, ze względu na heterogeniczność badanej populacji. Dwadzieścia procent ich pacjentów zostało zidentyfikowanych jako posiadających tymczasowe czynniki ryzyka wyst...

Więcej »

Architektura 21szego wieku : Melbourne Open House 2011

Nie wiadomo, jak dobrze pojedynczy 24-godzinny pomiar charakteryzuje współczesną ekspozycję, o wiele mniej ekspozycji pola magnetycznego wiele lat wcześniej. Bardzo ograniczone dane sugerują umiarkowaną korelację między powtarzanymi pomiarami punktowymi wykonanymi w tej samej lokalizacji mieszkalnej kilka lat po początkowych pomiarach.30 Aby zbadać powtarzalność i sezonowe zmiany pomiarów pola magnetyczn...

Więcej »
http://www.panelepodlogowe.net.pl 751#jak stosować pyłek kwiatowy , #na zatrzymywanie wody w organizmie , #najsilniejsze leki nasenne , #czym się różni mózg kobiecy od męskiego , #ginekolog medicover , #okulista sosnowiec teatralna , #hipnoza forum , #pas talia , #pieczenie na folii aluminiowej , #kwiaty klonu ,